mob: +421 901 719 007 silla@ortodent.sk

invisalign ®

neviditeľný strojček

 

INVISALIGN

Moderný, efektívny, presný a pohodlný spôsob vyrovnávania zubov.  INVISALIGN (tzv. neviditeľný strojček) vyrovnáva zuby pomocou série takmer neviditeľných, snímateľných folií, ktoré sú vyrobené na mieru, špeciálne pre Vaše zuby.  Vyrovnávače sa vymieňajú v priemere každé dva týždne a samotná dĺžka liečby a počet vyrovnávačov závisí od náročnosti odchylky.

Výhody INVISALIGN

  • Vyrovnávače Invisalign sú takmer neviditeľné.
  • Vyrovnávače Invisalign sú snímateľné a prinášajú  flexibilitu pri jedení, pití a udržiavaní správnej  hygieny dutiny ústnej – stačí ich len sňať.
  • Na rozdiel od tradičných fixných strojčekov Invisalign nemá žiadne kovové zámky či drôty. To znamená, že vo väčšine prípadov strávite menej času nastavovaním  a nutnými kontrolami v ordinácii.
  • Invisalign navyše umožňuje zobraziť virtuálny výsledok a plán liečby ešte predtým, než začnete s liečbou, takže sa oboznámite s tým, ako by mali vaše zuby vyzerať po absolvovaní liečby.

Priebeh liečby

  • V priebehu konzultácie zhodnotíme mieru vady  a zistíme či sú pre Vás vyrovnávače Invisalign vhodné.
  • Zhotovíme sken zubov pomocou intraorálneho skenera iTero, zhotovíme RTG snímky a fotografie zubov.
  • Zostaví sa podrobný 3D liečebný plán, ktorý Vám odprezentujeme a na základe Vášho súhlasu necháme vyrobiť sadu vyrovnávačov na mieru.
  • Odovzdanie vyrovnávačov, adaptácia attachmentov (kompozitné zarážky) a inštruktáž nosenia vyrovnávačov.