mob: +421 901 719 007 silla@ortodent.sk

o nás

MUDr. Richard Šilla 

čeľustný ortopéd

Narodil sa v Prešove. Štúdium stomatológie absolvoval v rokoch 2002-2008 na LF UP v Olomouci.  Po ukončení štúdia pracoval v privátnom stomatologickom centre v Prahe. V roku 2012 získal odbornú spôsobilosť na používanie stomatologických röntgenových prístrojov. V roku 2014 úspešne zložil špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia na LF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 certifkovaný  poskytovateľ systému Invisalign.  Absolvoval viacero teoretických a praktických kurzov a školení v oblasti estetickej stomatológie a čeľustnej ortopédie.  Je členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti a Európskej ortodontickej spoločnosti.

Bc. Zuzana Mišková 

dentálna hygienička

Narodila sa v Snine. Štúdium dentálnej hygieny absolvovala v rokoch 2016 – 2019 na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia absolvovala prax na Stomatologickej klinike LF UK a FNsP v Hradci Králové, kde praxovala ako dentálna
hygienička a asistovala pri výkonoch na všetkých oddeleniach kliniky (detskom,
stomatochirurgickom, implantologickom, protetickom, odd. kariológie a endodoncie,
ortodontickom, parodontologickom a odd. kĺbnej poradne). Asistovala pri výkonoch
významným špecialistom, napr. Doc. MUDr. Slezákovi R., CSc., či Doc. MUDr. Dřízhalovi I.,
CSc.
Štúdium zavŕšila bakalárskou prácou pod vedením doc. MUDr. Kovaľovej Evy, PhD.
Po stáži absolvovala prax v našej ambulancii, kde pracuje až do súčasnosti.
Absolvovala viacero teoretických a praktických kurzov a školení v oblasti dentálnej hygieny.
Je členkou Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Asociácie dentálnych
hygieničiek v Slovenskej republike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natália Nalepová

zubná asistentka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Tartaľová

zubná asistentka