mob: +421 901 719 007 silla@ortodent.sk

rtg

Zhotovenie rtg. snímok je neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky v zubnom lekárstve. Zhotovenie panoramatickej snímky a série intraorálnych snímok je v súčastnosti samozrejmosť. Kvalitná prevencia vyžaduje kvalitnú snímku, pomocou ktorej lekár rozpozná zmeny v zubnom tkanive, ľudskému oku nezachytiteľné, a tak môže pacientovi odstrániť problém v počiatočnom štádiu. Zhotovenie panoramatickej a kefalomterickej snímky je nevyhnutnou súčasťou pri diagnostike a terapii v čeľustnej ortopédií. Tieto snímky sa štandartne zhotovujú na začiatku, v priebehu a na konci čeľustno-ortopedickej terapie. 

Digitálne zobrazenie prináša radu výhod. Šetrí čas, snímka je zobrazená na monitore počítača a dostupná pre diagnostiku v priebehu niekoľkých sekúnd. Vylučuje najbežnejšie chyby pri snímkovaní na film, spôsobené vyvolávacím procesom a temnou komorou. Spresňuje diagnostiku vďaka možnosti softwarových úprav snímky. Poskytuje presnejšie a detailnejšie informácie pre stomatológa a to pri menšej radiácii. Radiačné zaťaženie pri panoramatických snímkoch tvorí 0,3 mSv. Pre porovnanie – radiačné zaťaženie človeka z prírodných zdrojov za rok tvorí 3 mSv.

  • Naše pracovisko poskytuje svoje röntgenologické služby pre širokú verejnosť. Aj pre tých, ktorí nie sú našimi stálymi klientmi.
  • Našim pacientom poskytujeme vyhotovenie panoramatickej röntgenovej snímky štandardne ako súčasť vstupnej prehliadky. Získavame tak kompletný prehľad o stave zubov a tvrdých tkanív. Kefalometrický snímok sa štandartne vyhotovuje na začiatku a na konci ortodontickej liečby. 
  • Výslednú snímku Vám uložíme na CD nosič, USB kľúč alebo Vám ju zašleme na e-mail.

Na našom pracovisku používame jedinečný digitálny panoramatický RTG prístroj Planmeca ProMax s patentovaným robotickým ramenom SCARA3. Prístroj Planmeca ProMax je známy po celom svete pre svoje neuveriteľne ľahké ovládanie a pre výnimočné pohodlie pacientov. Je vybavený vysoko sofistikovanou technológiou SCARA, ktorá umožňuje presný a komplexný pohyb. Konštrukcia a prevádzkové princípy Planmeca ProMax sú založené na najnovších vedeckých výskumoch, moderných technológiách a dokonalom porozumení požiadaviek súčasnej stomatologickej radiológie. Výsledkom je dokonalá rtg. snímka. Technické riešenie prístrojov Planmeca ProMax zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a diagnostickú výpovednú hodnotu pri minimálnom ožiarení.

l

rtg žiadanka