tel: +421 51 771 90 07 mob: +421 901 71 90 07 silla@ortodent.sk

o nás

MUDr. Pavol Šilla 

čeľsutný ortopéd

Narodil sa v Prešove. Štúdium stomatológie absolvoval v rokoch 1976-1981  na LF UPJŠ v Košiciach.V roku 1984 atestácia I. stupňa v odbore stomatológia.  Atestácia II. stupňa v odbore čeľustná ortopédia v roku 1991.1981-1995 pôsobil v  OUNZ Prešov na pozícií stomatológ a čeľustný ortopéd.  V roku 1995 založil privátnu prax špecializovanú na čeľustnú ortopédiu.  Absolvoval celý rad teoretických a praktických kurzov a školení najmä v oblasti čeľustná ortopédia nielen doma, ale aj v zahraničí. 

MUDr. Richard Šilla 

čeľustný ortopéd

Narodil sa v Prešove. Štúdium stomatológie absolvoval v rokoch 2002-2008 na LF UP v Olomouci.  Po ukončení štúdia pracoval v privátnom stomatologickom centre v Prahe. V roku 2012 získal odbornú spôsobilosť na používanie stomatologických röntgenových prístrojov. V roku 2014 úspešne zložil špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia na LF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 certifkovaný  poskytovateľ systému Invisalign.  Absolvoval viacero teoretických a praktických kurzov a školení v oblasti estetickej stomatológie a čeľustnej ortopédie.  Je členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti a Európskej ortodontickej spoločnosti.

Bc. Zuzana Mišková 

dentálna hygienička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natália Nalepova 

zubná asistentka