mob: +421 901 719 007 silla@ortodent.sk

ortodoncia

čeľustná ortopédia

Čeľustná ortopédia (Ortodoncia)  je špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá vadami v postavení jednotlivých zubov, skupín zubov, vzťahu zubných oblúkov i vadami rastu čeľustí. Tieto vady je možné liečiť prostredníctvom snímateľných alebo fixných aparátov a to ako u detí, tak u dospelých, čo vedie k zdokonaleniu estetiky a funkcie chrupu a taktiež môže veľmi významne pomôcť k zlepšeniu dlhodobého zdravia chrupu, ďasien a čeľustného kĺbu.

Plán liečby

Skôr než zahájime aktívnu ortodontickú liečbu, je veľmi dôležité stanoviť diagnózu a vytvoriť správny plán liečby, podľa ktorého budeme v liečbe postupovať. K jeho stanoveniu je potrebné absolvovať vstupné vyšetrenie, zhotovenie dokumentácie, zhotovenie RTG snímok, zhotovenie odtlačkov a fotografií

Aktívna ortodontická liečba

Čeľustno – ortopedickú liečbu na našom pracovisku vykonávame aparátmi snímacími i fixnými. Snímacie aparáty, teda tie ktoré si môže pacient vybrať z úst sám, slúžia skôr k liečbe ľahších vad, alebo k predliečeniu zložitých anomálii pred nasadením fixného aparátu a to prevažne v detskom veku.  Fixné aparáty zvyčajne pozostávajú z niekoľkých častí: krúžky a zámky, ktoré sú pevne nalepené na zuboch. Liečba fixným aparátom trvá v priemere 1,5 až 3 roky v závislosti od závažnosti vady.  

Retencia

Retenčná (stabilizačná, udržiavacia) fáza liečby je nemenej dôležitou etapou, kedy výsledok aktívnej liečby fixným aparátom je treba čo najdlhšie stabilizovať v konečnej podobe. Pacienti často po skončení aktívnej fáze liečby podcenia stabilizačný proces a nevenujú mu dostatočnú pozornosť, čo má za následok väčšiu či menšiu recidívu (návrat smerom k pôvodnému stavu pred liečbou) . K udržaniu výsledku liečby nám slúži tzv. retainer či už snímací alebo fixný.  Retenčné obdobie je u každého pacienta rôzne dlhé, ale vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie sa nosí retenčný aparát, tým stabilnejší je výsledok liečby. 

Spolupráca pacienta

Spolupráca pacienta je nevyhnutnou podmienkou úspešnej ortodontickej liečby. Dôležitou podmienkou ortodontickej liečby sú pravidelné kontroly. Ak nie sú dodržiavané termíny kontrol, dochádza k zbytočnému predlžovaniu liečby. Ak je fixný aparát dlhšiu dobu bez kontroly, môže spôsobiť nežiaduce účinky, až poškodiť chrup pacienta. Kontroly sa u fixných aparátov vykonávajú v 4-6 týždňových intervaloch. Najdôležitejším predpokladom úspešnej čeľustno – ortopedickej liečby je dokonalá ústna hygiena.   

Úhrada liečby

Čeľustno-ortopedický pacienti sú podľa liečebného poriadku kategorizovaní do 3 skupín a to na základe závažnosti odchýlky. Prvou kategóriou sú pacienti s vrodenými odchýlkami napr. rázštepy pery a podnebia, pravá progénia apod. Liečba týchto pacientov je v plnej miere hradená z verejného zdravotného poistenia. Druhou skupinou sú pacienti, ktorí doplácajú rozdiel medzi cenou výkonov a výrobkov a úhradou zdravotnej poisťovne. Treťou skupinou sú pacienti s odchylkami, ktorým k liečbe zdravotná poisťovňa neprispieva. Pacienti po 18 roku života nemajú nárok na úhradu liečby zo zdravotného poistenia s výnimkou prvej kategórie pacientov. Zdravotná poisťovňa prispieva na čeľustno-ortopedickú liečbu jedenkrát za život. Taktiež zdravotná poisťovňa prestáva hradiť čeľustno-ortopedickú liečbu po svojvoľnom prerušení liečby na 6 a viac mesiacov.

Pacient je pri prvom vyšetrení informovaný o diagnóze a približnej cene za liečbu, ktorá je súčasťou písomného liečebného plánu a informovaného súhlasu. Liečebný plán a finančný rozpočet dostáva pacient pred začatím liečby. Naše pracovisko je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní VŠZP, Dôvera a Union v odbore čeľustná ortopédia. Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri prvom vyšetrení na našom pracovisku.